top of page
PRAWO
ADMINISTRACYJNE

Oferta Kancelarii Adwokackiej CONSENSUS w zakresie Prawa administracyjnego obejmuje doradztwo, reprezentację w sądach oraz przed organami administracji publicznej w ramach pełnej obsługi prawnej.

Obsługa prawna w sprawach administracyjnych obejmuje w szczególności:

  • doradztwo prawne,

  • odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia,

  • skargi do Sądu Administracyjnego (np. o stwierdzenie nieważności decyzji),

  • wnioski urzędowe (np. o wznowienie postępowania),

  • reprezentacja na każdym etapie sprawy – od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO), Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA),

  • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi,

  • prowadzenie spraw pracowniczych,

  • inne.

bottom of page