top of page
PRAWO CYWILNE

W zakresie powołanej gałęzi prawa nasza Kancelaria proponuje Państwu obsługę prawną w szczególności w przedmiocie:

  • konstruowania i analizy umów cywilnoprawnych, sporządzania pozwów, przedsądowych wezwań do zapłaty oraz wezwań do próby ugodowej,

  • prawa nieruchomości (zasiedzenia, bezumownego korzystania, ochrony posiadania, sporów sąsiedzkich, eksmisji, ochrony lokatorów, rozliczania nakładów czy zniesienia współwłasności, uzgodnienia stanu prawnego nieruchomości),

  • odszkodowań: m.in. z tytułu naruszenia dóbr osobistych, odpowiedzialności ubezpieczyciela, naruszenia umowy, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa (odszkodowania osobowe, komunikacyjne, za szkody rzeczowe, za szkody majątkowe, za błędy medyczne, za wypadki przy pracy, określanie przysługujących roszczeń, zadośćuczynienia za krzywdy np. psychiczne, moralne),

  • windykacji należności (wezwania do zapłaty, propozycje ugody – polubowne dochodzenie wierzytelności przed wejściem na drogę sądową, postępowanie sądowe, postępowanie o zapłatę, wszczęcie i monitorowanie egzekucji we współpracy z komornikiem, skargi na czynności komornika, powództwa przeciwegzekucyjne, zabezpieczenia wierzytelności),

  • sporów konsumentów z przedsiębiorcami,

  • doradztwa i reprezentowania Klientów w postępowaniach przedsądowych jak i przed sądem każdej instancji we wszelkich sprawach z zakresu prawa cywilnego (prawa rodzinnego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego) w tym, rozwodowych, alimentacyjnych, o powierzenie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z małoletnim(i), ochrony własności, współwłasności – zniesienia współwłasności, zasiedzenia nieruchomości, eksmisji, użytkowania wieczystego, ustanowienia służebności, rozwiązywania sporów pomiędzy współwłaścicielami, sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, posiadania i ochrony posiadania, sprawach o podział majątku, odwołanie darowizny, stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, spraw o zachowek i zabezpieczenie spadku etc.

bottom of page