top of page
PRAWO PRACY

Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć narastającą dynamikę w powstawaniu regulacji prawnych z zakresu prawa pracy. Kancelaria Adwokacka CONSENSUS świadczy usługi zarówno na rzecz pracowników jak i pracodawców m. in.:

PRACODAWCY:

 • przygotowywanie dokumentacji pracowniczej,

 • przygotowanie i opiniowanie regulaminów (np. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz kodeksów korporacyjnych),

 • sporządzanie i opiniowanie umów (np. umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji i innych),

 • sprawy związane z prawem autorskim,

 • prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców,

 • odpowiedzialność materialna pracowników,

 • udział w mediacjach,

 • reprezentacja przed organami administracji i sądami w sprawach prawa pracy,

 • zwolnienia grupowe,

 • inne.

PRACOWNICY:

 • pozwy o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku pracy,

 • sprawy o zapłatę,

 • prawa i obowiązki pracowników i pracodawców,

 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,

 • mobbing,

 • odprawy,

 • wynagrodzenia,

 • odszkodowania w przypadku rozwiązania stosunku pracy niezgodnie z przepisami,

 • sprawy o przywrócenie do pracy,

 • sprawy o odszkodowanie (np. z tytułu wypadku przy pracy),

 • inne.

bottom of page