top of page
SŁUŻEBNOŚĆ
PRZESYŁU

Kancelaria Adwokacka CONSENSUS specjalizuje się w sprawach  związanych z posadowieniem na nieruchomości  urządzeń przesyłowych np. słupów energetycznych, gazociągów, wodociągów czy linii telefonicznych. Instalacja takich urządzeń (jak np. wodociąg, słupy wysokiego napięcia), jak i ich obecność na nieruchomości powodują ingerencję w przedmiot prawa własności. Może to prowadzić do licznych problemów.

W związku z powyższym Kancelaria CONSENSUS prowadzi sprawy związane z:

  • dochodzeniem odszkodowania za bezumowne (bez tytułu prawnego) korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego,

  • ustanowieniem za wynagrodzeniem służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego,

  • dochodzeniem odszkodowań za straty poniesione w związku z budową urządzeń przesyłowych,

  • usunięciem lub przesunięciem linii elektrycznych (energetycznych), telekomunikacyjnych, gazociągów, wodociągów, kanalizacji czy linii ciepłowniczych.

bottom of page