top of page
TRANSPORT I SPEDYCJA

Transport drogowy jest jedną z wiodących gałęzi polskiej gospodarki. Dzięki konkurencyjnym warunkom oraz wysokiej jakości świadczonych usług polskie firmy przewozowe zajmują bardzo silną pozycję na rynku europejskim. Celem dbałości o reputację oraz zachowania stabilności finansowej, firmy z tej branży powinny mieć zagwarantowaną profesjonalną opiekę prawną.

W ramach tej specjalizacji Kancelaria CONSENSUS oferuje:

  • obsługę prawną przewozów świadczonych w ruchu krajowych oraz w ruchu międzynarodowym,

  • dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami odszkodowawczymi, odpowiedzialność za przewóz towarów i osób, prowadzenie spraw sądowych przeciwko kontrahentom, pracownikom oraz ubezpieczycielom,

  • poprawne powierzenie mienia kierowcom, odpowiedzialność odszkodowawcza kierowców,

  • postępowanie przed Inspekcją Transportu Drogowego i Państwową Inspekcją Pracy,

  • obsługa roszczeń pracowniczych, w tym o diety i ryczałty za noclegi.

Kwestia optymalnego ustalenia wysokości diet i ryczałtów z tytułu delegacji służbowych, świadczonych przez kierowców w ramach ruchu krajowego oraz międzynarodowego stanowi jedną z ważniejszych wyzwań, przed którymi staje każdy przedsiębiorca przewozowo-spedycyjny. Kancelaria Adwokacka CONSENSUS była świadkiem wielu sporów sądowych powstałych na tym tle, nierzadko nieznaczne niedomówienia prawne wiązały się z wyrokami zasądzającymi wielotysięczne kwoty na rzecz kierowców. 

W zakresie transportu drogowego i spedycji współpracujemy z firmą LKW Ekspert. 

bottom of page