top of page
ROZLICZENIA

Ważną dla naszej Kancelarii sprawą są jasne ustalenia finansowe z Klientami, tak by nie stanowiły one na żadnym etapie sprawy zaskoczenia. Dla potrzeb każdego Klienta jesteśmy w stanie zaproponować różne warianty zajmowania się daną sprawą i co za tym idzie różne sposoby rozliczeń. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest podczas indywidualnych rozmów z Klientem.

 

Każda sprawa jest wyceniana indywidualnie. Nie mniej jednak, niezmienne pozostaje kilka ogólnych zasad, towarzyszących ustalaniu należnego wynagrodzenia. Wstępne zapoznanie się ze sprawą oraz jej późniejsza wycena są całkowicie bezpłatne. Wynagrodzenie za świadczoną usługę pobierane jest dopiero po zaakceptowaniu jej wyceny i po zawarciu stosownej umowy. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest z jednej strony od wymagań Klienta oraz z drugiej strony od stopnia skomplikowania sprawy i niezbędnego nakładu pracy. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość rozłożenia płatności na dogodne dla Klienta raty.

 

Najczęściej stosowanymi, ale nie jedynymi systemami wynagrodzenia są:

  • SYSTEM RYCZAŁTOWY – miesięczna stawka, za określony zakres usług;

  • SYSTEM KWOTOWY – określona z góry kwota za prowadzenie danej sprawy (najczęściej wybierany);

  • SYSTEM GODZINOWY – w tym przypadku wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości przepracowanych godzin i ustalonej uprzednio stawki godzinowej.

 

Wynagrodzenie może zostać ustalone także w oparciu o inny system, na zasadach indywidualnie wypracowanych z Klientem. Wynagrodzenie może zostać ustalone również w oparciu o pomyślny wynik sprawy (tzw. success fee).

Koszt porady prawnej wynosi 100,00 zł

 

W razie, gdyby Klient zdecydował się powierzyć Kancelarii Adwokackiej CONSENSUS dalsze prowadzenie jego sprawy, np. na drodze sądowej, koszt porady zostaje zaliczony na poczet wynagrodzenia za dalszą obsługę prawną. Udzielamy porad z zakresu każdej gałęzi prawa.

 

Proszę pamiętać, iż w uzasadnionych przypadkach możliwa jest pomoc w uzyskaniu przez Klienta zwolnienia od kosztów sądowych oraz udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej z urzędu.

bottom of page