top of page
ODSZKODOWANIA

Kancelaria Adwokacka CONSENSUS zapewnia reprezentację pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w celu ustalenia sprawcy szkody. Przygotowujemy zgłoszenie szkody i reprezentujemy poszkodowanych w tzw. postępowaniu likwidacyjnym, prowadzonym przez zakłady ubezpieczeń, a następnie w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach, w tym również przed Sądem Najwyższym. Doświadczenie oraz wszechstronna znajomość praktyki orzeczniczej pozwala nam na skuteczne dochodzenie roszczeń w imieniu Klientów.

Dochodzimy roszczeń odszkodowawczych:

 • za szkody poniesione w wyniku wypadków komunikacyjnych (wypadki śmiertelne, utrata zdrowia, zniszczenie pojazdu),

 • z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia mienia,

 • z tytułu śmierci osoby bliskiej,

 • z tytułu wypadków przy pracy,

 • za szkody powstałe w wyniku błędów medycznych,

 • z umów ubezpieczeń,

 • wynikających z czynów niedozwolonych,

 • innych zdarzeń losowych,

 • z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,

 • w przypadku odszkodowań za przelot, niezgodność oferty biur podróży,

 • z tytułu wadliwych lub niezgodnych z prawem decyzji lub orzeczeń organów państwowych.

bottom of page