top of page
POSTĘPOWANIE POLUBOWNE

Postępowanie mediacyjne to dobrowolne i poufne porozumiewanie się stron znajdujących się w konflikcie, które ma na celu dojście do ugody satysfakcjonującej obie strony. Wydaje się być niedocenionym jeszcze sposobem rozwiązywania sporów w niemal każdej gałęzi prawa jak choćby w sprawach:

  • rodzinnych, małżeńskich,

  • w sprawach spadkowych, majątkowych i cywilnych,

  • pracowniczych, w administracji i sporach urzędowych,

  • w sprawach gospodarczych,

  • w sprawach karnych a także dotyczących nieletnich.

 

Mediacje różnią się od rozstrzygnięć instytucjonalnych (w tym sądowych) przede wszystkim tym, że ich celem jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony sporu. Kancelaria Adwokacka CONSENSUS oferuje takie rozwiązania i sposób podejścia do sprawy, które przy współpracy uczestniczących w konflikcie stron w szybki i skuteczny sposób pozwalają na zażegnanie bądź załagodzenie istniejącego konfliktu.

bottom of page