top of page
PRAWO
OŚWIATOWE

W zakresie prawa oświatowego pracownicy naszej Kancelarii udzielają kompleksowej pomocy prawnej zarówno nauczycielom, jak również placówkom oświatowym. Dotyczy to w szczególności spraw dotyczących nawiązania stosunku pracy zgodnie z Kartą Nauczyciela, wypowiedzenia stosunku pracy na podstawie mianowania i umowy o pracę, ograniczenia zatrudnienia. Ponadto w praktyce wielokrotnie pojawiają się kwestie urlopu dla poratowania zdrowia, zasiłku na zagospodarowanie, kar dyscyplinarnych i porządkowych, a także praw przysługujących na podstawie kodeksu pracy.

bottom of page