top of page
pozew rozwodowy
PRAWO
RODZINNE
Prawo rodzinne / Sprawy rozwodowe / Pozew o rozwód

Znaczna część prowadzonych przez Kancelarię spraw to te z zakresu prawa rodzinnego a większość z nich to sprawy rozwodowe, podział majątku oraz sprawy alimentacyjne. Naszym zadaniem jest ograniczanie negatywnych skutków oraz kosztów rozwodów. Kancelaria wspiera Klientów w skutecznym dokonywaniu podziału majątku wspólnego, doradza również w jaki sposób chronić majątek małżonków.

Kancelaria oferuje również:

  • kompleksowa reprezentacja w procesie o rozwód lub separację (udział w mediacjach i ustaleniach małżonków, rozwód z orzekaniem lub bez orzekania o winie, rozwód z obcokrajowcem, podział majątku, sprawy związane z ustaleniem kontaktów z dzieckiem, sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego, rozliczenie związków partnerskich oraz inne),

  • alimenty na dziecko, alimenty na żonę lub męża (pozew o alimenty na dziecko, pozew o alimenty na żonę lub męża, odpowiedź na pozew o alimenty, alimenty od rodzica przebywającego za granicą, w tym o podwyższenie lub ich obniżenie, zniesienie obowiązku alimentacyjnego oraz inne),

  • sprawy majątkowe (przeprowadzenie podziału majątku wspólnego małżonków, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania finansowe małżonka, zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu np. zaciąganie nadmiernego zobowiązania, zbycie nieruchomości, umowy poręczenia, pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym np. z uwagi na uzależnienie, zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty, małżeńskie umowy majątkowe, zniesienie wspólności ustawowej oraz inne),

  • władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem (sprawy o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy związane z wydaniem dziecka, porozumienie odnośnie istotnych spraw dziecka, zezwolenie na zarządzanie majątkiem dziecka, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi, zakazanie styczności z dzieckiem jednemu z rodziców, zmiana wyroku rozwodowego odnośnie władzy rodzicielskiej, przysposobienie dziecka, opieka i kuratela nad dzieckiem oraz inne), 

  • ustalenie rodzicielstwa (uznanie dziecka, sądowe ustalenie ojcostwa na podstawie oświadczenia lub badań DNA, ustalenie macierzyństwa, zasądzenie alimentów, zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa, unieważnienie uznania dziecka, zmiana nazwiska oraz inne),

  • postępowanie w sprawach nieletnich - reprezentacja przed sądem rodzinnym w sprawach związanych z odpowiedzialnością nieletnich za czyn karalny oraz w sprawach o zwalczanie i zapobieganie demoralizacji, reprezentacja nieletnich w postępowaniu związanym z wykonywaniem środków wychowawczych lub poprawczych, obrona przed sądem karnym za czyny popełnione po ukończeniu 15 roku życia na zasadach określonych w art. 10 § 2 Kodeksu karnego.

Mając na uwadze charakter spraw rodzinnych, chcemy podkreślić, że w kancelarii zachowujemy właściwą dla

zawodu adwokata dyskrecję i poufność. Zasada ta obowiązuje nas również po zamknięciu spraw.

bottom of page